Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å sikre at avgiftsbetalerne ikke betaler mer enn det som er hjemlet i lov- og regelverk, i forbindelse med at Bergen kommune har innkrevd for høye vann- og avløpsavgifter

Datert: 17.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forvaltningsrevisjon i Bergen kommune har avdekket at kommunen i perioden 1991-2000 har innkrevet for høye vann- og avløpsavgifter. Inklusive renter skylder kommunen avgiftsbetalerne ca. 500 mill. kr. Saken avdekker uklart regelverk og manglende kontroll for å sikre at avgiftsbetalerne ikke betaler mer enn det som er hjemlet i lov- og regelverk.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre klarere regler, bedre kontroll, og ikke minst også tilbakebetaling til innbyggerne dersom kommunen krever ulovlig høy avgift?


Les hele debatten