Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om situasjonen i Narvik, der folk opplever at tilbudet fra politiet er blitt dårligere som følge av Politireform 2000

Datert: 19.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Som følge av Politireform 2000, vil politiet gjennomføre omfattende omstillinger. At enkelte områder tilsynelatende kommer dårligere ut enn andre, ser så langt ut til å være en konsekvens av reformen. Ikke minst opplever folk i Narvik-området at tilbudet der er blitt dårligere. Det er episoder hvor det går lang tid uten at det er mulig å få assistanse, samt at det nattestid kan oppstå situasjoner hvor politiet ikke kan rykke ut.

Er statsråden fornøyd med den nåværende situasjonen i Narvik?


Les hele debatten