Spørretimespørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helseministeren

Om at det er foreslått å kutte ut det kommunale tilskuddet til Gyssestad Gård i Bærum, som er en førstelinjetjeneste innenfor barne- og ungdomspsykiatrien

Datert: 20.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): Rådmannen i Bærum har i sitt budsjettforslag foreslått å kutte ut det kommunale tilskuddet til Gyssestad Gård. Gyssestad Gård er en 1. linjetjeneste innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. Driften finansieres gjennom et spleiselag mellom staten og kommunen, der staten er den klart største bidragsyter. I psykiatriplanen er tidlig hjelp for barn og unge særlig vektlagt i år.

Vil statsråden foreta seg noe i saken?


Les hele debatten