Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om den økende ledigheten og hvorvidt Regjeringen har tenkt å sette inn virkemidler for å stoppe den negative utviklingen

Datert: 08.01.2003
Besvart: 08.01.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten