Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om kompetansetap ved flytting av offentlig virksomhet fra Oslo, med eksempel i Konkurransetilsynet

Datert: 08.01.2003
Besvart: 08.01.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP):


Les hele debatten