Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt det finnes grunnlag for å hevde at kutt i arbeidsledighetstrygdperioden får folk fortere ut i arbeid

Datert: 08.01.2003
Besvart: 08.01.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten