Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om rehabilitering av kronisk syke, og at mangel på offentlig godkjenning og finansiering kan føre til nedlegging av Feiringklinikkens hjerterehabilitering

Datert: 20.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Rehabilitering av kronisk syke gir gode resultater både for den enkelte og for samfunnsøkonomien. Mange kommer i arbeid i stedet for uføretrygding. Det blir færre innleggelser etter rehabilitering. Dette gjelder ikke minst hjertepasienter. Undersøkelser om Feiringklinikkens hjerterehabilitering viser at hele 80 pst. av de i yrkesaktiv alder kommer tilbake til arbeidslivet. Mangel på offentlig godkjenning og finansiering av dette tilbudet kan føre til nedlegging av dette tilbudet.

Vil statsråden godkjenne tilbudet?


Les hele debatten