Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til landbruksministeren

Om at Akershus og Østfold har problemer med forurensing i sine vassdrag, og at midler til miljøtiltak i landbruket er redusert betydelig i disse to fylkene

Datert: 20.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Jeg har registrert at landbruksministeren har besøkt Østfold og engasjert seg i Vansjø. Vannkilden til 60 000 innbyggere står i fare for å ødelegges både som drikkevannskilde og rekreasjonsområde. Landbruket står for vesentlig del av avrenningen til vassdraget, og jeg har tatt opp dette i et tidligere spørsmål. Akershus og Østfold har store problemer med forurensing i sine vassdrag, og midler til spesielle miljøtiltak i landbruket er redusert betydelig til disse to fylkene.

Hva vil statsråden gjøre?


Les hele debatten