Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om å sørge for at tilbudet om fysioterapi opprettholdes, med henvisning til et oppslag om at en rekke kommuner vil si opp driftsavtaler med fysioterapeuter

Datert: 25.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge Aftenposten den 14. februar d.å. vil en rekke kommuner si opp driftsavtaler med fysioterapeuter. Dette vil ramme mange pasienter økonomisk og føre til høy egenbetaling. Pasientene er gjennom lov om kommunehelsetjenesten sikret rett til fysioterapitjenester ved behov.

Vil statsråden sørge for at tilbudet om fysioterapi opprettholdes i alle norske kommuner?


Les hele debatten