Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er god distriktspolitikk å samle alt vedlikehold av togsett i Lodalen i Oslo, slik NSB har foreslått, og hva statsråden vil gjøre for å redde verkstedet i Skien

Datert: 25.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): Styret i NSBs vedlikeholdsselskap Mantena foreslo den 13. februar d.å. å flytte vedlikeholdet på 9 av 26 togsett fra Skien til NSB-verkstedet i Lodalen i Oslo. NSBs konsernsjef Einar Enger skrev imidlertid i telemarksavisene den 7. november 2002: "Verkstedet i Skien står inne med full aktivitet i våre budsjetter for 2003."

Ser statsråden det som god distriktspolitikk å samle alt vedlikehold av togsett i Lodalen i Oslo, og hva vil statsråden gjøre for å redde verkstedet i Skien, som kostet 300 mill. kr i 1997?


Les hele debatten