Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

Datert: 26.02.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Medieoppslag 24. februar 2003 avdekker graverende forhold ved det private sykehjemmet Risenga bo- og omsorgssenter i Asker. Ifølge opplysninger i mediene er bemanningen så lav at det i uforsvarlig grad går utover både kvalitet og trygghet.

Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at konkurranseutsetting og privatisering i pleie- og omsorgssektoren i kommunene ikke går på bekostning av kvaliteten på omsorg, pleie, behandling og trygghet for de eldre?


Les hele debatten