Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til barne- og familieministeren

Om statsråden ikke finner det rimelig at de som urettmessig er dømt til bidragsplikt skal behandles under samme lovhjemmel som feildømte fedre når det gjelder tilbakebetaling av barnebidrag

Datert: 26.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Mange fedre er urettmessig dømt til farskap. Mange er imidlertid ikke dømt til farskap, men kun til bidragsplikt. Disse faller i stor grad mellom to stoler siden barnelovens § 62 kun omhandler feildømte fedre.

Finner ikke statsråden det rimelig at også de som måtte være dømt til kun bidragsplikt også skal behandles under samme lovhjemmel, altså barnelovens § 62, vedrørende tilbakebetaling av barnebidrag?


Les hele debatten