Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å bruke landslinjene til å øke tilbudet på prioriterte områder som realfag, f.eks. ved romteknologilinjen ved Andøy videregående skole

Datert: 27.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Stortinget har vedtatt at ordningen med landslinjer skal opprettholdes. Det er viktig at landslinjene på samme måte som de fylkeskommunale utdanningstilbudene, tilpasses etterspørsel og samfunnets behov for kompetanse. Det er bred politisk enighet om økt satsing på realfagene.

Vil statsråden bruke landslinjene til å øke tilbudet innenfor prioriterte fagområder, f.eks. ved å øke utdanningskapasiteten ved romteknologilinjen ved Andøy videregående skole?


Les hele debatten