Muntlig spørsmål fra Ola T. Heggem (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Om å sørge for å få ytterligere sammenslåinger av distriktskontor i NRK forelagt Stortinget, med bakgrunn i det nye strukturvedtaket gjort av styret i NRK

Datert: 15.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ola T. Heggem (Sp)

Spørsmål

Ola T. Heggem (Sp):


Les hele debatten