Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til fiskeriministeren

Om kven som skal fylla tomrommet etter nedbygginga av Fiskerinæringa sitt kompetansesenter

Datert: 04.03.2003
Fremsatt av: Leif Lund (A)
Besvart: 19.03.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Fiskerinæringa sitt kompetansesenter, Finko, har arbeidd i heile fiskerinæringa med rekruttering og kompetansebygging. No er Finko under nedbygging. Dette skjer i ei tid då norsk fiskerinæring er nede i ein bølgjedal og har bruk for all drahjelp den kan få.

Kven meiner statsråden skal fylla tomrommet etter Finko, og har departementet noko ansvar på dette feltet?


Les hele debatten