Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om det landsdekkende problemet med betydelig mangel på varetektsplasser

Datert: 05.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I flere medieoppslag den siste tiden er det vist til at det er betydelig mangel på varetektsplasser rundt om i landet. Det hevdes at fortvilte politijurister må løslate gjengangerkriminelle fordi det ikke finnes ledige varetektsceller. Et annet viktig moment i så måte er det negative signal dette gir folk flest samt at den kriminelle ikke får en umiddelbar reaksjon.

Hva vil statsråden foreta seg for å bedre det som ser ut til å være et landsdekkende problem?


Les hele debatten