Muntlig spørsmål fra Thorbjørn Jagland (A) til utenriksministeren

Om krisen i Irak og hvorvidt utenriksministeren er enig i at man bør prøve å få til avvæpning ved hjelp av fredelige midler, før det blir alvorlige konsekvenser i form av væpnet konflikt

Datert: 05.02.2003
Besvart: 05.02.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Thorbjørn Jagland (A)

Spørsmål

Thorbjørn Jagland (A):


Les hele debatten