Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til kultur- og kirkeministeren

Om å bidra til at Norge får sin egen tegnspråklov, og derigjennom gi døve rett til tegnspråk gjennom hele livsløpet

Datert: 10.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Mellom 5 000-10 000 døve bruker tegnspråk daglig. Norge har forpliktet seg til å anerkjenne at enhver person som tilhører en språklig minoritet, har rett til fritt og uhindret å bruke sitt minoritetsspråk. Tegnspråk er et slikt minoritetsspråk, men de tegnspråklige har ingen slike rettigheter.

Vil statsråden bidra til at Norge får sin egen tegnspråklov, og derigjennom gi døve rett til tegnspråk gjennom hele livsløpet?


Les hele debatten