Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til olje- og energiministeren

Om at det ifølge et oppslag utarbeides planer om strømrasjonering, og hvorvidt dette er en fornuftig måte å sikre kraftbalansen på

Datert: 20.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge oppslag i VG 19. mars d.å. utarbeides det planer om mulig strømrasjonering. Forbruk utover gitte kvoter skal straffes med pris rundt 10 kr pr. kWh. Kvoten skal angivelig tilsvare 70 pst. av forbruket i fjor. Mange personer vil ha store problemer med å kutte strømforbruket så betydelig, og vil få en betydelig ekstraregning.

Mener statsråden dette er en fornuftig måte å sikre kraftbalansen?


Les hele debatten