Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om statens rolle i forbindelse med finansiering av bybane i Bergen

Datert: 20.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stortinget har tidligere mot FrPs stemmer vedtatt Bergensprogrammet der et hovedtiltak er bygging av bybane. I innstillingen pekes det på at verken finansiering av bybanens drift eller finansiering av oppgradert busstilbud for nødvendig mating av passasjerer til en bybane, er avklart.

Kan statsråden avklare statens rolle, og kan kommune/fylkeskommune påregne statlig hjelp til årlig drift eller kan innbyggerne i Bergen regne med at årlig drift av bybanen skal finansieres gjennom ekstra årlig bompengeinnkreving?


Les hele debatten