Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt Regjeringens økonomiske politikk er mislykket når man ikke greier å unngå økt ledighet

Datert: 19.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten