Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om hvorvidt jordbruksoppgjøret er antikvert, da det vil være større innslag av marked i årene som kommer

Datert: 19.02.2003
Besvart: 19.02.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten