Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Om at evalueringsrapporten frå pårørandesenteret i Stavanger bør ha overføringsverdi for liknande senter i landet, pga. deira funksjon for pårørande til personar med rus- og /eller psykiatriproblem

Datert: 26.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Pårørandesenteret i Stavanger har vist seg å fylla ein svært viktig funksjon for pårørande til personar med rus- og/eller psykiatriproblem. Evalueringsrapporten deira bør ha overføringsverdi som grunnlag for liknande senter i andre delar av landet.

Kjem statsråden til å ta noko initiativ i så måte?


Les hele debatten