Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til sosialministeren

Om å bidra til en bedret situasjon for pleietrengende eldre i Bergen

Datert: 27.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Situasjonen for pleietrengende eldre i Bergen kommune har gjennom de siste 15 årene vært preget av venteliste for å få fast sykehjemsplass på mellom 500 og 200 personer. Kommunens handlingsplan for eldreomsorgen gir liten grunn til å tro at ventelistene vil bli fjernet. Hovedgrepet har vært å gjøre det vanskeligere å komme på ventelisten. Situasjon for pleietrengende eldre har over lang tid har vært uakseptabel.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å bidra til en bedret situasjon for pleietrengende eldre i Bergen?


Les hele debatten