Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om en oppfordring fra Justisdepartementet til å redde tomtefesteloven i forbindelse med en spørreundersøkelse, og hvorvidt et slikt samarbeid med berørte parter sikrer en nøytral undersøkelse

Datert: 27.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): I følgebrevet fra Skogeierforbundet og Justisdepartementet til spørreundersøkelse om tomtefesteloven i bladet Skogeieren nr. 3 oppfordres det til å "Bli med og redd Tomtefesteloven!". Arbeiderpartiets forslag beskrives som et "ran av privat formue i distriktene". Det hevdes også at ved å svare "vil du bidra til at loven ikke endres, og at du som bortfester ikke vil lide store økonomiske tap!".

Mener statsråden at en slik ordlyd og et slikt samarbeid med berørte parter sikrer en nøytral undersøkelse?


Les hele debatten