Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden vil pålegge Hordaland vegkontor å kvalitetssikre Ringveg Vest, slik som hun har pålagt kvalitetssikring av bybaneprosjektet

Datert: 27.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Samferdselsdepartementet har bedt Bergen kommune om ytterligere kvalitetssikring av bybaneprosjektet. Ringveg Vest, det andre store prosjektet i Bergensprogrammet, har tidligere fått kraftig kritikk i en forskningsrapport (NIBR 2000:1). Det ble hevdet at prosjektet ikke oppfyller kravene til å utrede andre alternativer enn økt veikapasitet (RPR-SAT, § 3.5).

Vil statsråden pålegge Hordaland vegkontor å kvalitetssikre Ringveg Vest, slik som hun har pålagt kvalitetssikring av bybaneprosjektet?


Les hele debatten