Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til samferdselsministeren

Om å vurdere å øke fartsgrensen på flere vegstrekninger, da det er registrert en klar nedgang i trafikkulykker der fartsgrensen er økt fra 90 til 100 km/t

Datert: 27.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Nye tall for 2002 viser at det er registrert en klar nedgang i trafikkulykker på strekninger der fartsgrensen er økt fra 90 km/t til 100 km/t. Leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet forklarer dette med at den nye fartsgrensen er bedre tilpasset det nivået som trafikantene selv mener er naturlig, og at det dermed blir en jevnere flyt med mindre akselerasjon og bremsing i trafikken.

Vil statsråden, på bakgrunn av disse tallene, vurdere å øke fartsgrensene på flere vegstrekninger?


Les hele debatten