Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om at tvungen renovasjon blir dyrt for de som leverer lite søppel, og om å påvirke tjenesteyterne til et mer fleksibelt og brukervennlig system

Datert: 27.03.2003
Besvart: 02.04.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark, som i resten av landet, er det innført tvungen renovasjon som for de fleste fungerer godt, men for noen og spesielt enslige som leverer svært lite søppel, er dette en tjeneste som for dem blir svært dyr og irriterende i forhold til det lille de leverer eller har behov for å levere.

Hva vil statsråden gjøre for påvirke tjenesteyterne til et mer fleksibelt og brukervennlig system som kan tilpasses den enkeltes brukers behov?


Les hele debatten