Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om å redusere grensehandelslekkasjen

Datert: 01.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Påskehandelslekkasjen til Sverige blir norgeshistoriens største, viser omsetningsøkningen med 20-30 pst. på svensk side d.å. Det handles mer kjøtt, tobakk, alkohol, søtsaker, brune- og hvitevarer, innredninger, medisiner og foretas bilreperasjoner og serviceoppgaver mv. Tapet blir 10 000 jobber på norsk side i forhold til en grensehandel i balanse. På konferansen "Handel 03" lovte næringsministeren reduserte særavgifter på grensehandelsutsatte varer.

Hva vil Regjeringen foreta seg for å redusere grensehandelslekkasjen?


Les hele debatten