Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til utenriksministeren

Om å følge opp en sak hvor to tibetanere ble dømt til døden av kinesiske myndigheter for separatisme, med utgangspunkt i menneskerettighetene for den tibetanske befolkningen

Datert: 27.03.2003
Besvart: 09.04.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): To tibetanere, Lobsang Dohondup og Tenzin Delek, ble i januar 2003 dømt til døden av kinesiske myndigheter for separatisme av en domstol i Sichuan-provinsen. Dohandup ble henrettet rett etter rettssaken, mens henrettelsen av Tenzin Delek er utsatt i to år.

Vil utenriksministeren følge opp denne saken overfor kinesiske myndigheter med utgangspunkt i menneskerettighetene for den tibetanske befolkningen?


Les hele debatten