Spørretimespørsmål fra Heidi Grande Røys (SV) til helseministeren

Om problem med etableringar av private sjukehus i høve målsetjinga om å oppretthalde ein desentralisert struktur for spesialisthelsetenestene

Datert: 02.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Heidi Grande Røys (SV)

Spørsmål

Heidi Grande Røys (SV): Fleirtalet i Stortinget vedtok i desember 2002 å gi skattefritak for arbeidsgiver si dekning av behandlingsutgifter under sjukdom og behandlingsforsikring. Det er grunn til å tru at dette vil føre til ei auke i etableringa av private sjukehus.

Kor mange søknader om oppretting av private sjukehus har statsråden fått sidan nyttår, og ser statsråden nokre problem med slike etableringar i høve målsetjinga om å oppretthalde ein desentralisert struktur for spesialisthelsetenestene?


Les hele debatten