Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om å utvikle en handlingsplan for å flytte funksjonshemmede som ønsker det, ut av eldreinstitusjon

Datert: 02.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Under behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 11 for 2001-2002 vedtok Stortinget å be Regjeringen utvikle en handlingsplan for å sørge for at alle unge funksjonshemmede som ønsker det, er flyttet ut av eldreinstitusjon innen utgangen av 2005. Arbeidet skulle skje i samarbeid med brukerorganisasjonene. Så langt har dette, ifølge mine opplysninger, ikke skjedd.

Kan vi regne med at statsråden vil komme tilbake til dette under behandlingen av tiltaksmeldinga for funksjonshemmede som er bebudet i mai 2003?


Les hele debatten