Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om status for Regjeringens aksjon mot mobbing i skolen, og hvordan statsråden vil holde Stortinget orientert om arbeidet for å nå målet om nullforekomst

Datert: 03.04.2003
Besvart: 09.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den 23. september 2002 startet Regjeringen sin aksjon mot mobbing i norsk skole. Statsministeren og utdanningsministeren lovet at innen 23. september 2004 skal det være nullforekomst av mobbing og plaging i skolen. Målsettingen er god; ingen av de ca. 40 000 barn som mobbes i norsk skole, skal behøve å være utsatt for slike fornedrende og uakseptable plager.

Hva er status, og hvordan vil statsråden holde Stortinget orientert om arbeidet for å nå målet?


Les hele debatten