Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Om å følge opp innstillingen fra samferdselskomiteen om å overføre trafikkeringsretten på Ofotbanen fra NSB til Ofotbanen AS for å sikre persontrafikken etter ruteskifte i juni 2003

Datert: 28.03.2003
Besvart: 30.04.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): NSB AS har siden september 2002 varslet at de ikke vil drive persontrafikken på Ofotbanen etter ruteskifte i juni 2003. Samferdselskomiteen har i en flertallsmerknad presisert at dersom forholdene ligger til rette for det bør trafikkeringsretten overføres fra NSB til Ofotbanen AS.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp innstillingen fra samferdselskomiteen, og hva vil statsråden gjøre for å sikre persontrafikken etter juni 2003?


Les hele debatten