Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om å tilføre Stryn og Hornindal lensmannskontor minst fire sommervikarer, pga. turistsesongens andel av etterforskede forbrytelser og forseelser

Datert: 04.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Stryn kommune er den største turistkommunen på Vestlandet, og turismen er primært sommerturisme. Mer enn 2/3 av de forbrytelser og forseelser som blir etterforsket ved Stryn og Hornindal lensmannskontor blir begått i de tre sommermånedene. I tillegg er det store mørketall når det gjelder brudd på løsgjengerloven, politivedtektene og narkotikalovgivningen.

Vil Justisdepartementet bidra til å avhjelpe den vanskelige situasjonen i sommermånedene ved å tilføre lensmannskontoret minst 4 sommervikarer?


Les hele debatten