Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til forsvarsministeren

Om at sentraliseringen av arbeidsplasser i Forsvaret, f.eks økonomikontorene, fører til flere pendlere

Datert: 23.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Forsvaret har til hensikt å sentralisere økonomikontorene, som i dag er lokalisert til de store avdelingene, til Bergen. Denne sentraliseringen skjer samtidig som Forsvaret bruker betydelige beløp på prosjekter som skal få befalsfamilier til å flytte bl.a. til Indre Troms. Fortsetter denne sentraliseringen av attraktive arbeidsplasser, vil vi over tid sannsynligvis få flere pendlere i Forsvaret.

Hva vil statsråden foreta seg i saken?


Les hele debatten