Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om hvorvidt nye anslag for gytebestanden av torsk rokker ved forutsetningene for de forslag som Regjeringen har kommet med i forhold til å redusere den såkalte overkapasitet i kystflåten

Datert: 24.04.2003
Besvart: 30.04.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har den siste tiden fremkommet opplysninger om at forskere mener at gytebestanden av torsk er 3 ganger større enn forutsatt, bl.a. i den fremlagte Strukturmelding. Regjeringen har tidligere fremmet flere forslag som alle har det til felles at de forutsetter det er stor overkapasitet.

Hvordan ser statsråden på de nye anslagene for gytebestanden, og rokker ikke disse ved fundamentale forutsetninger for de forslag som Regjeringen har kommet med i forhold til å redusere den såkalte overkapasitet i kystflåten?


Les hele debatten