Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til landbruksministeren

Om å hindre at de norske økosystemene blir en søppelplass for utenlandsk kjøttbenmel, da man har liten kjennskap til smitterisikoen ved bruk av gjødsel som inneholder benmel

Datert: 29.04.2003
Besvart: 07.05.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har i flere medier kommet frem opplysninger om at det i norsk kunstgjødsel innblandes tysk kjøttbenmel, og at det har skjedd import av engelsk kunstgjødsel som inneholder benmel, samtidig som man i Norge ikke tillater norsk benmel brukt som gjødsel.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at de norske økosystemene blir en søppelplass for utenlandsk kjøttbenmel som kan inneholde smittestoff, f.eks. prioner, når man pr. i dag har liten kjennskap til smitterisikoen ved bruk av gjødsel som inneholder kjøttbenmel?


Les hele debatten