Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om det at erstatningsbeløp utbetalt til barn gir ekstraskatt for foreldrene i form av formuesskatt og skatt på avkastning

Datert: 30.04.2003
Besvart: 07.05.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Erstatningsbeløp utbetalt til barn skal vanligvis bli stående på bankkonto, styrt av overformynderiet, til vedkommende er myndig. Dersom barnet har foreldre blir formuesskatt og skatt på avkastning belastet disse. Et erstatningsbeløp på 1 mill. kr vil medføre at foreldrene blir pålagt en ekstraskatt på flere titalls tusen kroner pr. år.

Synes statsråden at det er fornuftig å belaste foreldrene med en ekstraskatt fordi deres barn har fått utbetalt et erstatningsbeløp?


Les hele debatten