Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om at større innslag av private skoler har ført til økte sosiale skiller i den svenske skolen, og hvordan statsråden vil unngå at vi får en tilsvarende utvikling i Norge med ny privatskolelov

Datert: 30.04.2003
Fremsatt av: Rolf Reikvam (SV)
Besvart: 07.05.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): En ny rapport fra det svenske skoleverket viser at større innslag av private skoler har ført til økte sosiale skiller i skolen. Undersøkelsen viser at privatskolene har økt etnisk, sosioøkonomisk og prestasjonsmessig segregering. Ikke alle har mulighet til å velge private alternativer.

Hvordan vil statsråden unngå at vi får en tilsvarende utvikling i Norge med det nye forslaget til privatskolelov, som også gir skolene anledning til å ta skolepenger?


Les hele debatten