Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om tiltak i forbindelse med at mange pasienter kan være smittet med hepatitt C-virus ved blodoverføring før 1993

Datert: 06.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I pressemelding fra Sosial- og helsedirektoratet datert 6. mai i år, går det frem at så mange som 1 000 norske pasienter kan være smittet med hepatitt C-virus ved blodoverføring før 1993.

Hvilke tiltak utover at pasientene blir anmodet om å melde seg for kontroll vil statsråden sette i verk?


Les hele debatten