Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til landbruksministeren

Datert: 08.05.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Nylig ble det kjent at en del av de nasjonale mattilsynene ble lagt til Sandnes og ikke til Ringsaker, slik det var foreslått i høringsnotatet 24. mars 2003.

Hva var grunnlaget for denne snuoperasjonen, og hva mener Regjeringen med sine uttalelser om at de vil satse mer på innlandet?


Les hele debatten