Spørretimespørsmål fra Gunn Olsen (A) til helseministeren

Om å legge frem ei finansieringsordning for landets fødestuer

Datert: 08.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Stortinget har i Budsjett-innst. S. nr. 11 for 2002-2003 pålagt Regjeringa å legge fram for Stortinget ei finansieringsordning for landets fødestuer. Dette gjelder bl.a. fødestua på Rjukan i Telemark.

Når vil statsråden legge denne saken fram for Stortinget?


Les hele debatten