Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til finansministeren

Om at tolldistriktssjefen i Rogaland, i samband med omorganiseringa i etaten, skal ha fått i oppgåve å arbeide med Tollvesenets tilpassing til eit eventuelt EU-medlemskap

Datert: 08.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I eit intervju i Stavanger Aftenblad 28. april d.å. uttalar tolldistriktsjefen i Rogaland at ho i samband med omorganiseringa i etaten har fått nye oppgåver. Ho skal "arbeide med Tollvesenets tilpassing til et eventuelt EU-medlemsskap".

På kva grunnlag kan Regjeringa prioritera eit slikt oppdrag, og har andre statlege etatar også fått same oppgåva for sine verksemder?


Les hele debatten