Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til forsvarsministeren

Om hvor mange som i dag er arbeidsuføre pga. psykiske problemer etter utenlandstjeneste, og hva Regjeringen vil gjøre for å bedre deres situasjon

Datert: 08.05.2003
Besvart: 14.05.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): En del av dem som har deltatt i utenlandsoperasjoner sliter med psykiske skader i ettertid, og opplever at de i stor grad er overlatt til seg selv. De føler at de blir utsatt for en svært urettferdig behandling fra samfunnet, ved at de f.eks. ikke blir tilkjent noen erstatning som følge av de skader de er påført under tjeneste.

Har statsråden oversikt over hvor mange som i dag er arbeidsuføre pga. psykiske problemer etter utenlandstjeneste, og hva vil Regjeringen gjøre for å bedre deres situasjon?


Les hele debatten