Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 08.05.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Alle unge har en lovfestet rett til 3 års videregående utdanning etter endt grunnskole. Samtidig viser tall at mange av elevene opplever denne utdanningen som lite motiverende. Hele 12 000 unge sluttet på videregående skole i løpet av skoleåret 2001/2002.

Hva gjør departementet for å få flere unge til å fullføre den videregående skole?


Les hele debatten