Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helseministeren

Om styret i Helse Fonnas forslag til omdefinering av fødeavdelingen ved Stord sjukehus til "modifisert fødestue"

Datert: 15.05.2003
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 21.05.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Styret i Helse Fonna har sendt ut på høring forslag om å omdefinere fødeavdelingen ved Stord sjukehus til "modifisert fødestue". Det hevdes at avdelingen ikke er en fullverdig fødeavdeling, noe de ansatte ved sjukehuset er uenig i. De frykter omdefineringen vil bety at mange fødende blir sendt til Haugesund i framtiden.

Mener statsråden at tilbudet ved Stord sjukehus kvalifiserer til betegnelsen fødeavdeling, og vil dette være en sak det kan bli aktuelt å se nærmere på dersom det fattes et slikt vedtak?


Les hele debatten