Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Datert: 15.05.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): I Sem-erklæringen vil Regjeringen kartlegge utviklingen og sikre allemannsretten og allmennhetens adgang til naturområder og strandsonen. I Dagsavisen 13. mai uttaler statssekretær i MD at økt bruk av dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100-metersbeltet ikke er bekymringsfullt, da utbyggingen er liten og primært gitt til erstatningsbygg.

Hva vil bli gjort for å øke tilgangen til strandsonen når de nye og endrede byggene som blir satt opp, gir økt bruk av eiendommene og stenger tilgang til strandsonen ytterligere?


Les hele debatten