Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til miljøvernministeren

Om å bidra til å gjennomføre Ringerike og Hole kommuners handlingsplan for å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden

Datert: 05.02.1998
Besvart: 11.02.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Ringerike og Hole kommuner har gått sammen om en handlingsplan for å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden. I den forbindelse ønsker kommunene et møte med statsråden, og at Miljøverndepartementet bidrar til å gjennomføre handlingsplanen. Kommunene har sendt brev til departementet 9. oktober 1997 og 9. januar 1998, så langt har kommunene ikke fått svar på henvendelsene.

Vil statsråden ta et initiativ overfor de nevnte kommuner, slik at nødvendige tiltak for å redde Steinsfjorden blir iverksatt?


Les hele debatten