Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Om arbeidet med å etablere en separasjonssone for tankfartøyene som går til og fra Nord-Russland gjennom norsk sone i Barentshavet

Datert: 15.05.2003
Besvart: 21.05.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det vises til at det i lengre tid har vært et sterkt ønske fra de nordlige fylkene, fiskeriorganisasjonene og de andre maritime næringene om å få etablert en separasjonssone for tankfartøyene som går og som i økende antall vil gå til og fra Nord-Russland og gjennom norsk sone i Barentshavet.

Hvordan går arbeidet med å etablere separasjonssone, og hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i dette for fiskeriene så viktige arbeidet?


Les hele debatten